KẾ HOẠCH Công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV) gây ra.

Thứ tư - 12/02/2020 16:54
KẾ HOẠCH Công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV) gây ra.
PHÒNG GIÁO DỤC ĐT BẾN CÁT                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN TÂY B                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: 152/KH-TH.ATB
                                                                                                           An Tây, ngày 04 tháng 02 năm 2020       
 
KẾ HOẠCH
Công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do virus Corona (nCoV) gây ra.

    Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-TTg ngày 01/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rús Corona gây ra;
    Căn cứ kế hoạch số 15/ KH-UBND ngày 3/02/ 2020 của UBND thị xã Bến Cát về phòng chống với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rús Corona mới(nCoV) trên địa bàn thị xã Bến cát;
    Căn cứ vào kế hoạch số 32/ KH-PGDĐT ngày 3/2/2020 của PGD-ĐT thị xã Bến cát đáp ứng với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rús Corona mới(nCoV) trên địa bàn thị xã Bến cát.
 1. MỤC TIÊU:
1. Mục tiêu chung:
 - Huy động sức mạnh các tổ chức Đoàn thể trong trường vào việc phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona( nCoV) gây ra.
      - Thông tin kịp thời, chính xác để nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho CB-CNV- GV cùng phụ huynh, học sinh toàn trường tự dự phòng cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
      - Phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona( nCoV), xử lý kịp thời, không để xảy ra dịch trong nhà trường.
 1. Mục tiêu cụ thể:
 - Nắm bắt thường xuyên, kịp thời các chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, chủ động kịp thời tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của nhà trường.
      - Chỉ đạo, điều hành, phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương cới các tổ chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức Đoàn thể trong nhà trường.
     - Tăng cường công tác thông tin, truyền thông cho phụ huynh và học sinh, đẩy mạnh sự phối hợp, kết nối thông tin giữa các cơ quan quản lý với trường, với toàn thể CB-CNV-GV và phụ huynh, học sinh nhà trường.
      - Nắm bắt đầy đủ, kịp thời các trường hợp bệnh, có dấu hiệu bệnh và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị y tế; không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong nhà trường.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1Đối với Ban chỉ đạo:
   1.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra:
        - Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nCoV của trường, chủ động, kịp thời nắm bắt các chỉ đạo, điều hành của Sở, Phòng GD&ĐT, thống nhất các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT.
       - Triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo. Điều hành và thông tin, diễn biến tình hình phòng chống dịch bệnh đến toàn thể CB-CNV-GV và phụ huynh, học sinh nhà trường.        Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các đơn vị có liên quan và địa phương, với các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức Đoàn thể của trường trong công tác phòng chống dịch bệnh Corona nCoV.
       - Theo dõi sát diễn biến tình hình, đánh giá tình hình hàng ngày để kịp thời báo cáo, tham mưu cho ban chỉ đạo Sở GD&ĐT.
      - Tổ chức kiểm tra chỉ đạo, hướng dẫn và đánh giá việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.
   1.2. Công tác truyền thông:
       - Tăng cường công tác truyền thông giúp CB-CNV-GV và phụ huynh, học sinh nhà trường có đầy đủ và chính xác thông tin cần thiết, có kiến thức về cách phòng ngừa để bảo vệ bản thân, gia đình, xây dựng môi trường học đường an toàn, không để dịch bệnh nCoV xâm nhập nhà trường.
       - Cung cấp thông tin đầy đủ trên hệ thống website và facebook của nhà trường về tình hình dịch bệnh, mức độ nguy hiểm, công tác phòng, chống dịch,… giúp CB-CNV-GV và phụ huynh học sinh nhà trường không hoang man, không sợ hãi và cũng không mất cảnh giác, bình tĩnh đối phó với dịch bệnh.
      - Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế địa phương tổ chức buổi ngoại khoá tuyên truyền và phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Corona nCoV cho đội ngũ CB-CNV-GV và phụ huynh, học sinh để nâng cao nhận thức và ý thức phòng tránh dịch bệnh, để tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
   1.3. Công tác phòng ngừa, phát hiện và phối hợp chữa trị
        - Phối hợp với Trung tâm y tế thị xã Bến Cát để nhận dung dịch khử khuẩn, đảm bảo vệ sinh trường lớp trước và sau buổi học. Thực hiện đầy đủ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm tại căn tin, thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học. Tăng cường vệ sinh chiếu, mền và phòng nghỉ của giáo viên.
       - Chỉ đạo bộ phận y tế, cơ sở vật chất và phục vụ thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, chủ động phối hợp với các cơ sở y tế tại địa phương để thực hiện các công tác phòng, chống dịch bệnh Corona nCoV; ra soát cơ sở vật chất trường học, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học của giáo viên và học sinh theo các quy định hiện hành nhằm đảm bảo sức khoẻ cho học sinh trong quá trình học tập và sinh hoạt tại trường.
        - Chủ động phối hợp chặt chẽ với phụ huynh và triển khai các giải pháp để kịp thời phát hiện những trường hợp CB-GV-CNV và học sinh có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh.
        - Phối hợp chặt chẽ với cơ sở y tế địa phương tổ chức giám sát, phát hiện và điều trị các trường hợp bị bệnh nCoV (nếu có), không để dịch bệnh lây lan. Trường hợp xuất hiện bệnh nCoV trong nhà truờng, phải kịp thời thực hiện đầy đủ các biện pháp cách li, diệt khuẩn, khử trùng,… Trường hợp cần thiết, xin Sở GD&ĐT cho học sinh nghỉ học.
        - Phân công CB-CNV-GV trực cổng trường để quan sát học sinh khi vào trường, kiểm tra các biểu hiện như sốt, ho, sổ mũi, … Hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang và đến cơ sở y tế thăm khám, kiểm tra sức khoẻ.
        - Nhân viên y tế trường học được trang bị đồ bảo hộ y tế, khi tiếp xúc, kiểm tra sức khoẻ cho học sinh phải sử dụng bao tay y tế, khẩu trang, trang phục y tế, thường xuyên sát khuẩn để tránh lây nhiễm.
       - Mở cửa sổ thông thoáng tất cả các lớp học, không mở máy lạnh.
        - Tiếp tục hướng dẫn học sinh thực hiện kỹ năng phòng chống dịch bệnh, tự chăm sóc sức khoẻ, công tác an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường (rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường tại trường học, tuân thủ việc ăn chín, uống chín,… ).
        - Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp với chế độ rèn luyện thể lực phù hợp với độ tuổi, thể trạng của trẻ em, học sinh và điều kiện của gia đình trẻ em, học sinh để dự phòng các bệnh không lây nhiễm.
        - Huy động sự tham gia của Ban đại diện Cha mẹ học sinh trong việc giám sát công tác chăm sóc sức khoẻ học sinh, vệ sinh trường lớp.
Rà soát và năm danh sách CB-CNV-GV và học sinh hoặc người thân của CB-CNV-GV và học sinh trở về từ những nơi có vùng dịch và từ vùng có nguy cơ lây nhiễm cao dịch bệnh Corona nCoV.
   1.3. Công tác hậu cần:
        - Liên hệ Trung tâm y tế dự phòng thị xã Bến Cát cung cấp hoá chất, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Corona nCoV trong nhà trường.
Xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí và trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết phòng chống dịch bệnh nCoV theo thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT.
Xây dựng dự toàn kinh phí và sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV và công tác y tế trường học đúng quy định.
2. Đối với CB-CNV-GV và Phụ huynh, học sinh:
         - Thường xuyên cập nhật đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo, thông tin chính thống để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm, tự dự phòng cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
         - Thực hiện đầy đủ, kịp thời các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Corona nCoV theo các văn bản hướng dẫn của nhà trường và cơ quan y tế địa phương.
         - Theo dõi và quản lý tốt sức khoẻ của bản thân và học sinh nhằm phát hiện sớm các trường hợp bất thường. nghi mắc bệnh để thông báo ngay cho cơ quan y tế để khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch bệnh xuất hiện và lây lan trong trường học.
         - Tăng cường phối hợp với phụ huynh để nắm bắt kịp thời tình hình, diễn biến sức khoẻ học sinh. Trường hợp học sinh đến những vùng có dịch, có các triệu chứng sốt, ho, khó thở,… phải được đưa đến các cơ sở y tế để thăm khám, không cho các em đến trường khi sức khoẻ chưa ổn định. Nhà trường nhập sổ theo dõi sức khoẻ học sinh, đề nghị phụ huynh báo cáo lại kết quả kiểm tra của bệnh viện, nộp giáy khám sức khoẻ hơạc giấy nhập viện (để không tính vào ngày nghỉ) và có kế hoạch cho học sinh học bù để đảm bảo chương trình giáo dục.
         - Tìm hiểu tình hình dịch bệnh, mức độ nguy hiểm, công tác phòng, chống dịch tại trường,… để không hoang mang, không sợ hãi và cũng không mất cảnh giác, bình tĩnh đối phó với dịch bệnh.
        - Luôn giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, xúc miệng bằng nước muối, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Luôn mang theo khẩu trang, nước súc miệng, nước rửa tay khi đến trường. Nếu quên mang theo, đến phòng y tế để được cung cấp.
         - Khi phát hiện hoặc nghi ngờ các trường hợp mắc bệnh, phải thông báo ngay cho Ban chỉ đạo của nhà trường số ĐT:
   + 08309284650( Phạm Văn Út- Hiệu trưởng)
   + 0834755545(Trần Thị Mỹ Hiền- Phó Hiệu trưởng)
   + 0909122858( Nguyễn Ngọc Anh- CTCĐ)
   Để Ban chỉ đạo có biện pháp xử lý kịp thời.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:
  • Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Corona nCoV từ nguồn kinh phí sự nghiệp y tế, giáo dục và đào tạo hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành của trường.
  • Nguồn trích bảo hiểm y tế học sinh, quỹ chữ thập đỏ của trường theo quy định hiện hành.
  • Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và các nguồn thu hợp pháp khác.
Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona nCoV gây ra đang diễn biến rất phức tạp. Đề nghị CB-GV-CNV và phụ huynh, học sinh thực hiện đầy đủ Kế hoạch này và các văn bản chỉ đạo điều hành, hướng dẫn có liên quan.


      Nơi nhận:                                                                                      Hiệu trưởng
  • BGH, BCĐ
  • GVCN, các bộ phận liên quan
  • Lưu văn thư

                                                                                                     Phạm Văn Út
 
DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO
Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
 do chủng virus Corona (nCov) gây ra
(Kèm theo Quyết định số 152/QĐ – THATB ngày 4/02/2020 của Hiệu trưởng trường Tiểu học An Tây B).
1/ Ông Phạm Văn Út: Hiệu trưởng- Trưởng ban chỉ đạo: Chỉ đạo chung, lên kế hoạch, ra quyết định, danh sách phân công.
2/ Bà Trần Thị Mỹ Hiền: Phó Hiệu trưởng- Phó Ban chỉ đạo: Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm nhắn Zalo báo PHHS biết việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona (nCov) gây ra để biết cách phòng tránh.
3/ Bà Nguyễn Ngọc Anh: Chủ tịch công đoàn – Phó ban: Tổ chức phân công toàn bộ CBGVNV tổng vệ sinh trường lớp.
4/ Ông Nguyễn Tấn Đạt: Y tế trường học – Thành viên: Phối hợp y tế  Xã An Tây và y tế thị xã Bến Cát phun thuốc phòng dịch.
5/ Ông Nguyễn Hồng Sức: Tổ trưởng tổ 5 – Thành viên: Hướng dẫn GVCN nhắc nhở PHHS của lớp đến trường phải đeo khẩu trang, đem nước dùng riêng, cách rửa tay bằng xà phòng,…
6/ Bà Nguyễn Thị Luận: Tổ trưởng tổ bộ môn – Thành viên: Nhắc nhở, kiểm tra, đôn đốc học sinh khối 1; 2; 3 thực hiện.
7/ Bà Huỳnh Thị Kim Ngân: Bí thư chi đoàn – Thành viên: Nhắc nhở, kiểm tra, đôn đốc học sinh khối 4; 5 thực hiện.
Các thành viên trong Ban chỉ đạo cũng như GV-NV phát hiện học sinh có dấu hiệu báo ngay Trưởng ban và hai phó trưởng ban để kịp thời báo cáo lên câp trên để có hướng chỉ đạo.
 
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây